ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΩΝ

Το εργοστάσιο μας ειδικεύεται στην κατασκευή θερμαντικών στοιχείων (σερπαντίνες) τόσο για χρήση σε ατμογεννήτριες όσο και σε ελαιόθερμα.

Η διαμόρφωση των αυλών της σερπαντίνας πραγματοποιείται σε ειδικά καλούπια «εν ψυχρώ» ώστε να μην μεταβάλλονται οι μηχανικες ιδιότητες του μετάλλου των αυλών.

Οι αυλοί που χρησιμοποιούνται είναι ειδικής κατασκευής για λειτουργία σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία και είναι πιστοποιημένοι (P235GH/P265GH – EN10216-2). Οι τελικές σερπαντίνες μπορούν να πιστοποιηθούν ως ανεξάρτητο εξάρτημα με πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.

Είναι βασικό οι πελάτες μας να γνωρίζουν ότι τα σχέδια και τα καλούπια της εκάστοτε σερπαντίνας φυλάσσονται και αποθηκεύονται ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για κατασκευή ανταλλακτικής σερπαντίνας. Έτσι δεσμευόμαστε ότι σε περίπτωση άμεσης ανάγκης σε πολύ σύντομο χρόνο να μπορούμε να παραδώσουμε μια καινούρια σερπαντίνα προς αντικατάσταση της παλαιάς.

https://maltezosboilers.gr/wp-content/uploads/2022/07/serpatina1.jpg
https://maltezosboilers.gr/wp-content/uploads/2022/07/serpatina2.jpg